Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnie, czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej... nie wahajcie się  promować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu.

Jan Paweł II

(XVIII Światowy Dzień Młodzież 2003r.)

Dla najmłodszych

Posłuchaj piosenek SzAR

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Licznik odwiedzin

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
112
157
137

+20

Wszystkie odwiedziny
od 7 października 2009 242 653
Historia SzAR Drukuj Email
Był 1999 r. Do Polski w czerwcu przybywał Ojciec święty Jan Paweł II. W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej nr 3 były już po I-szej Komunii Świętej. To im, ich katechetka - siostra Helena Pasieczna zaproponowała odmówienie przez tydzień jednego dziesiątka różańca w intencji papieża Jana Pawła II . Dzieci bardzo chętnie wypełniły to zadanie.


Myśl o kontynuowaniu takiej formy modlitwy podjął w dalszym etapie, mgr Bogusław Zapalski - wieloletni nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej i organista, współpracujący z s. Heleną na obszarze parafii. Zrodziła się w nim wtedy, następująca myśl: „Przecież każdy z katechetów może taką formę modlitwy różańcowej zaproponować swoim uczniom , na bazie pracy katechetycznej.”

Punktem wyjścia dla niego stał się temat „Współczesna zagrożenia dzieci i młodzieży”, którym od lat się zajmował. Na początek poszły więc prelekcje, które zależności od wieku uczniów, odkrywały różne obszary zła: przemoc w filmach i grach komputerowych, palenia papierosów, picie alkoholu, słuchanie muzyki havy metalowej, sekty, filozofia New Age.

W drugiej części spotkania padały pytania, „Co robić, żeby żyć bezpiecznie, jak iść właściwą drogą?”. Odpowiedź była jedna. Trzeba szukać pomocy u Matki Bożej. Zrobić to, o co Ona zawsze prosiła i prosi – „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”. Jak to zrealizować? Zbierać w klasach chętnych do odmawiania jednego dziesiątka różańca dziennie i pod kierunkiem katechetów, umacniać tą nowo stworzoną klasową więź różańcową.

Dodatkową motywacją do działania był również św.o. Pio, jego prośby do dzieci o modlitwę różańcową i grupy różańcowe  z dzieci, które zakładał.

Powyższy sposób torowania drogi do różańca okazał się trafny, a liczba chętnych uczniów zaskakiwała katechetów. Zaczęły więc powstawać poprzez klasy, szkolne kółka różańcowe, które w krótkim czasie przekształciły się w SZKOLNE ARMIE RÓŻAŃCOWE.


Już 7 X 2000r. odbyło się w kościele NSJ pierwsze ogólne spotkanie, czyli tak zwana konferencja SzAR. Spraw organizacyjnych przybywało, dlatego katecheci założyli Centrum (CK) dla koordynowania działań. Mieści się ono i działa przy parafii NSJ, w Tomaszowie Lubelskim. Opiekunem jest proboszcz i dziekan zarazem- ks. mgr Jan Krawczyk.

Po trzech latach wstępnych doświadczeń ukształtował się regulamin SzAR, zatwierdzony przez Kurię Diecezjalną w Zamościu.


Oto nazwiska pań katechetek, które jako pierwsze na terenie Tomaszowa, podjęły się zadania rozpowszechniania różańca wśród swoich uczniów.
1. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2: mgr Bożena Bryk, mgr Stanisława Bartoszyk, mgr Beata Wojtowicz.
2. Szkoła Podstawowa nr 3: mgr Henryka Sochan, mgr Jadwiga Szczerba, s. Helena Pasieczna, ks. Mirosław Sawka, mgr Bożena Babiuch.
3. Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych: mgr Janina Winnicka
4. Gimnazjum nr 1: mgr Elżbieta Jastrząb, mgr Teresa Skrzypczuk.


Od roku szkolnego 2000/2001 prowadzimy wpis uczniów do "Księgi szkolnego różańca", z konkretnym numerem wpisu dla danego ucznia.
Zamieszczamy listę szkół należących do SzAR, sporządzoną na podstawie wpisów do "Szkolnej księgi różańcowej".

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - Tomaszów Lub.
2. Szkoła Podstawowa – Jarczów
3. Szkoła Podstawowa - nr 2 - Tomaszów Lub.
4. Gimnazjum nr 2 - Tomaszów Lub.
5. Szkoła Podstawowa - nr 3 - Tomaszów Lub.
6. Gimnazjum nr 1 - Tomaszów Lub.
7. Szkoła Podstawowa-Przeorsk
8. Gimnazjum nr1- Tomaszów Lub.
9. Zespół Szkół Rolniczych-Tomaszów Lub.
10. Zespół Szkół Ekonomicznych - Tomaszów Lub.
11. Zespół Szkół Mechanicznych-Tomaszów Lub.
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących-Tomaszów Lub.
13. Szkoła Podstawowa – Łaszczówka
14. Publiczne Gimnazjum -Krynice
15. Szkoła Podstawowa - Justynówka
16. Gimnazjum - Podhorce
17. Szkoła Podstawowa - Podhorce
18. Szkoła Podstawowa - Wieprzów
19.Gimnazjum- Lubycza Królewska
20. Szkoła Podstawowa - Lubycza Królewska
21. Zespół Szkół nr 6 - Lubycza Królewska
22. Gimnazjum - Łaszczówka
23. Gimnazjum - Rachanie
24. Gimnazjum - Tarnawatka
25. Szkoła Podstawowa - Majdan Górny
26. Szkoła Podstawowa - Sabaudia
27. Szkoła Podstawowa - Szarowola
28. Szkoła Podstawowa- Łosiniec
29. Gimnazjum -Szarowola
30. Szkoła Podstawowa - Pasieki
31. Szkoła Podstawowa - Kunki
32. Szkoła Podstawowa - Ulów
33. Szkoła Podstawowa - Ulhówek
34. Szkoła Podstawowa - Zwiartów
35. Szkoła Podstawowa - Werszczyca
36. Katolicka Szkoła Podstawowa - Zamość
37. Katolickie Gimnazjum - Zamość
38. Szkoła Podstawowa- Machnów Nowy
39. Skoła Podstawowa- Machnów Stary
40. Szkoła Podstawowa - Czarnystok
41.Szkoła Podstawowa-Lipsko k.Zamościa 
42. Szkoła Podstawowa Białowola
43. Szkoła Podstawowa – Bełżec                                                                                                             44.Szkoła Podstawowa w Jezierni                                                                                                          45.Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie 46.Gimnazjum w Tarnawatce 47.Szkoła Podst. w Hucie Tarnawackiej 48.Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie 49. Szkoła Podstawowa w Łambinowicach  50.Szkoła Podstawowa w Łaszczowie

 

Powyższy wykaz szkół dotyczy okresu IX 1999 -IX 2013r.
W szkołach, gdzie od lat pracują ci sami katecheci, działalność SzAR jest stabilna. Sytuacja jest inna, gdy następują zmiany katechetów (kapłanów).
W takich wypadkach proponujemy podjęcie działań poprzedników.
Zapraszamy do współpracy z nami i analizy materiałów na naszej stronie.

MARYJO KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI.

W dalszą historię SzAR wpisują się:
1. Konferencje. Konferencje 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,2010, 2011, 2012, 2013.2014,2015.
2. Strona internetowa (3 wersja) otwarta 7.10.2009 r.
3.Kwartalnik "Internet z Maryją"

Szanowni Państwo i kochani uczniowie,   twórzcie z nami " Armię" dla Maryi, aby mogła ratować świat.