Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnie, czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej... nie wahajcie się  promować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu.

Jan Paweł II

(XVIII Światowy Dzień Młodzież 2003r.)

Dla najmłodszych

Posłuchaj piosenek SzAR

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Licznik odwiedzin

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
112
157
137

+20

Wszystkie odwiedziny
od 7 października 2009 242 652
Sprawy regulaminowe PDF Drukuj Email


Regulamin SzAR

„Szkolną Armię Różańcową tworzą uczniowie, którzy z inspiracji katechety pogłębiają więź z Bogiem poprzez modlitwę różańcową. Jest to ich zasadnicza odpowiedź na wołanie Maryi w Fatimie i w innych zatwierdzonych przez kościół miejscach objawień o różaniec jako jedną z podstawowych dróg do zbawienia ludzkości.

Dwa stopnie działania

I

Stopień pierwszy - 1 dziesiątek różańca na katechezie

Katecheta wybiera modlitwę 1 dziesiątka różańca jako wiodącą modlitwę rozpoczynając nią katechezy w ciągu całego roku szkolnego. Jeden dziesiątek  odmawiany wspólnie lub z podziałem na poszczególne osoby, przyczynia się znacznie do wzrostu aktywności i świadomości modlitewnej uczniów i wpływa mobilizująco na dalszy udział w lekcji.

II

Stopień drugi - 3  "Zdrowaś Maryjo" lub 1 dziesiątek różańca w domu w dniach, w których nie ma katechezy szkolnej.

a) Uczeń mniej zaangażowany w modlitwę /klasy młodsze, klasy mniej rozmodlone itp. /zaczyna od "3 Zdrowaś Maryja", zwiększając stopniowo w dowolnym czasie do pełnego dziesiątka.

b) Uczeń decyduje się pominąć warunek " 3 Zdrowaś Maryja" i od razu po wstąpieniu do SzAR odmawia 1 dz. różańca dziennie.


-------------------

 

Propozycje działań dla katechety:
1) Inspirowanie uczniów do modlitwy różańcowej. Proponuje się skorzystać z materiałów zamieszczonych na płycie CD.
Patrz: płyta CD "Różaniec- nasz obronny szaniec".

2.Wprowadzenie 1 dz. Różańca, jako stałej formy modlitewnej, na rozpoczęcie katechezy  w danym dniu.  W klasach młodszych proponuje się zaczynać od 3 "Zdrowaś Maryja.."  zwiększając do 1 dziesiątka.

3.Inspirowanie uczniów do dobrowolnego, codziennego odmawiania   1 dz. Różańca w domu, bazując na początkowym "3 Zdrowas Maryja".
Uczniowie realizujący taką formę modlitwy, tworzą w ten sposób Szkolnej Armii Różańcową danej klasy a w  dalszej kolejności SzAR  danej szkoły.  Przy modlitwie uczniów w domu, wskazane jest zapraszanie do wspólnej modlitwy rodzeństwa, rodziców, dziadków itp.

Dodatkowe działania formacyjne
4. Potwierdzenie udziału w SzAR poprzez wręczenie jej członkom "Legitymacji SzAR".
Alternatywa a):
Wydrukowanie i wypisanie legitymacji we własnym zakresie. Wydruk, patrz: "Materiały wydawnicze"
Alternatywa b) :
Skorzystanie z pomocy Centrum Katechetycznego, które w miarę możliwości, po otrzymaniu listy uczestników z danej szkoły, wpisuje uczniów do prowadzonej "Księgi Szkolnego Różańca, i wysyła legitymacje. Wysyłanie list ze skrótowymi danymi, patrz: "Zapisy do SzAR".

5. Program działania SzAR może być włączony do programu dydaktyczno- wychowawczego danej szkoły.  SzAR to swoiste "kółko przedmiotowe" danego katechety, przez które umacnia się więź z Bogiem i zwiększa się wychowawcze oddziaływanie szkoły na uczniów. Katecheta może rozszerzyć podstawowe założenia regulaminowe SzAR o własne pomysły.  Prowadzenie SzAR stwarza w ten sposób katechecie    dodatkowe argumenty do zdobywania awansów zawodowych nauczycieli: mianowanie, dyplomowanie itp. Dla katechetów, Centrum Katechetyczne wystawia potwierdzające zaświadczenia, dyplomy itp. Na naszej stronie zamieszczamy przykładowy program jednej ze szkół. Patrz: "Materiały wydawnicze".

6) Na początku danego miesiąca, katecheta wspólnie z uczniami może ustalić  główną intencję modlitewną na dany miesiąc. Można skorzystać z naszego opracowania: „Intencje modlitewne dla członków SzAR”, patrz: „Materiały wydawnicze”.

7) W każdej klasie, z pośród członków wspólnoty różańcowej, można wybrać "animatora" SzAR ("dowódcę" armii). Jego zadania: -łączność między katechetą a członkami SzAR -uaktywnianie uczniów do modlitwy -wysuwanie propozycji działań.

8) W sytuacji przejścia ucznia do nowej szkoły, nie przeprowadza się nowej procedury wpisowej, lecz uznaje się tą, która była w poprzedniej szkole. Aktualny jest więc numer wpisu do "Księgę szkolnego różańca" i "Legitymacja członka SzAR".
W nowej szkole, uczeń zwiększa liczebność istniejącej tam wspólnoty i tworzy z nią nową więź duchową pod opieką katechety.

9) W sytuacji przejścia ucznia do szkoły, w której nie ma SzAR, uczeń modli się sam ; trwa na modlitwie ze wspólnotą drogą  internetową.

10)  W pracy katechetycznej podkreśla się rangę Święta Matki Bożej Różańcowej, które wypada 7-go października. Dzień ten jest również świętem SzAR. W porozumieniu z proboszczem parafii, można zorganizować udział członków szkolnego różańca w uroczystej Mszy św. lub inne spotkanie.
Centrum Katechetyczne SzAR zaprasza na ten dzień do udziału w uroczystej,rocznej Konferencji SzAR, podsumowującej pracę za miniony rok szkolny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Propozycje działań  dla uczniów "INDYWIDUALNYCH" ze szkół, w których nie ma SzAR


1) Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły, w której nie działa SzAR, mogą sami indywidualnie zapisać się do SzAR poprzez Internet. Patrz: "SzAR -zapisy " (zapisy indywidualne). Nie mając wspólnoty klasowej, sami się dyscyplinują i tworzą z innymi wspólnotę internetową.

2)  Jeśli dany uczeń, uczy się już w nowej szkole, to powinien dołączyć do SzAR  tej szkoły, jeśli taka w niej istnieje.  Obowiązuje z poprzedniej szkoły ta sama "Legitymacja członka SzAR" i numer wpisu w "Księdze szkolnego różańca".

3)Uczniowie "indywidualni", mogą na poszczególne miesiące wybierać główne intencje modlitewne.
Mogą korzystać z naszego opracowania: „Intencje modlitewne dla członków SzaR”, patrz: „Materiały wydawnicze”.

4) Po otrzymaniu odpowiednich danych od  uczniów "indywidualnych", Centrum Katechetyczne  wpisuje ucznia do ogólnopolskiej "Księgi szkolnego różańca" z określonym dla każdego numerem wpisu.

5) Centrum Katechetyczne SzAR  opracowało  dla uczniów "indywidualnych", " Legitymację członka SzAR".
Wydruk - patrz:  „Materiały wydawnicze".

Naszym celem jest dotarcie do każdego katechety z niniejszymi informacjami.  Zapraszamy wszystkich do wspólnego działania. Czy nie jest wspaniałe, kiedy ze złem w dzisiejszym świecie walczy armia, która zamiast karabinów, czołgów, samolotów czy rakiet używa zwykłych ziarenek różańcowych i pomaga Maryi zbawiać świat? Wypełniajmy wołanie Marii w Fatimie:

"Odmawiajcie codziennie różaniec"!

------------------------------


Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Uczeń, który do swoich intencji składanych Maryi przy odmawianiu 1 dziesiątka różańca w ramach Szkolnej Armii Różańcowej, doda intencję "za ojczyznę", staje się automatycznie członkiem "Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę". Jeśli ktoś pragnie oficjalnie zapisać się do Krucjaty, należy wejść na stronę Krucjaty i tam wpisać się elektronicznie, lub wypełnić deklarację(są rozdawane w parafiach) i wysłać na podany tam adres. Adres strony:http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/


--------------------------------------
14) W każdą środę, wszyscy członkowie SzAR, w miarę możliwości, rozpoczynają modlitwę o godz. 20-stej, lub 21-stej (do wyboru ). Jest to wspólne 5 minut modlitwy dla Maryi.